ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS AS BUGINEIRAS DE NIGOI

Representante legal: LIDIA PENELA MOURE
C.I.F: G36519957
Coordinador técnico: