ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE SABREXO

Representante legal: ANA BELÉN REY RODRÍGUEZ
C.I.F: G36470458
Coordinador técnico: