ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS XUNTANZA

Representante legal: Mª CARMEN RODRÍGUEZ VARELA
C.I.F: G36461424
Coordinador técnico: