ASOCIACIÓN CULTURAL SANTA MARÍA DE OS ÁNXELES

Representante legal: JESÚS VÁZQUES LÓPEZ
C.I.F: G15936040
Coordinador técnico: