ASOCIACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES, AS.A.C.

Representante legal: MARIA JESUS LOIS NAVAZA
C.I.F: G15515588
Coordinador técnico: