ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA

Representante legal: JOSEFA ARCAS LAFUENTE
C.I.F: G15172778
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA VILA DE LAXE, 23 - 1º
15005 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 154 557 Móbil:
Fax: 981 154 557
Email: info@centroocupacionalpascualveiga.com
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:

PODEDES MODIFICAR E ACTUALIZAR O QUE CONSIDERES OPORTUNO (AGÁS DENOMINACIÓN E REPRESENTANTE LEGAL)

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado