ASOCIACIÓN CAMBRE POBO SOLIDARIO

Representante legal: RAFAEL SANCHEZ-FERNANDEZ GARCIA
C.I.F: G70119045
Coordinador técnico: María del Carmen Vieites Gil

CONTACTO

Enderezo:
Praza da Ría, 4-1º E-O TEMPLE
15679 - CAMBRE - A CORUÑA
Teléfono: Móbil: 699 815 455
Fax:
Email: cambre_pobo_solidario@yahoo.es
Nº de voluntarios: 26

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha pequena ONG de ámbito local limitado ao Concello de Cambre (A Coruña) que traballamos no fomento do valor da solidariedade.

A quen vai dirixida:

No eido da cooperación internacional traballamos na axuda solidaria ao Barrio Palestina de Al Hoceima (Marrocos), nos aspectos de educación, creación de emprego (especialmente para as mulleres con cargas familiares) e na sanidade. No eido local de Cambre, facémolo a través de programas de voluntariado. Non temos persoal asalariado. Actualmente temos en marcha unha serie de programas. Nos colexios traballamos na prevención da violencia, na formación de equipos de mediación e na sensibilización para a tolerancia. No eido da inmigración temos en marcha programas de mediación intercultural e clases de linguas. Por último, outra serie de programas de voluntariado ofértanse en función da dispoñibilidade de voluntarios: talleres de crecemento persoal, consultorio de flores de Bach, taller de iniciación á guitarra, etc.

Quen pode colaborar:

Calquera persoa interesada nos ámbitos nos que traballamos.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado