AGRUPACIÓN DEPORTIVA NTRA. SRA DEL ROSARIO

Representante legal: Mercedes García Barros
C.I.F: G15231327
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RONDA CAMILO JOSÉ CELA, 2
15008 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 134 405 Móbil:
Fax: 981 295 104
Email: acoprosnsr@terra.es
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: