ASOCIACIÓN VECIÑAL, XUVENIL E CULTURAL REXURDIMENTO DE OS ÁNXELES

Representante legal: MAXIMINO VAZQUEZ TABOADA
C.I.F: G70120076
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
LUGAR CORREDOIRAS, 50
15816 - BOIMORTO - A CORUÑA
Teléfono: 981 516 399 Móbil:
Fax:
Email: sencorreo@voluntariadogalego.org
Nº de voluntarios: 9

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado