ASOCIACIÓN VECIÑAL FONTELONGA-ESTEIRO

Representante legal: XOSE MIGUEL LOPEZ PEREZ
C.I.F: G15757685
Coordinador técnico: