ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ GALICIA

Representante legal: MONICA PEREIRA MATA
C.I.F: G80176845
Coordinador técnico: Alejandro Quiñoá Casteleiro

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Hórreo, 22 - 1º E
15702 - Santiago De Compostela - A CORUÑA
Teléfono: 881-977339 Móbil:
Fax: 881-977339
Email: galicia@acpp.com
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico