ASOCIACIÓN SOCIEDADE PARA O ESTUDO E CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL E ETNOGRAFICO

Representante legal: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
C.I.F: G36999712
Coordinador técnico: