ASOCIACIÓN JUAN XXIII

Representante legal: ANTONIO JAR RAMOS
C.I.F: G36012128
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA EDUARDO BLANCO AMOR, 66
36003 - PONTEVEDRA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 855 018 Móbil:
Fax: 986 868 495
Email: administracion@asociacionjuanxxiii.org
Nº de voluntarios: 27

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa