CENTRO PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL ANCARES. (C.D.R "ANCARES")

Representante legal: RAMIRO MARTINEZ CARBALLOSA
C.I.F: G27160761
Coordinador técnico: