ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FISICOS DE CARBALLIÑO E COMARCA

Representante legal: SARA CID PUGA
C.I.F: G32348401
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Avenida Julio Rodriguez Soto, nº 37 - 1ª pt
32500 - CARBALLIÑO - OURENSE
Teléfono: 988 274 537 Móbil: 669628508
Fax:
Email: adfcc1@hotmail.com
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación de Discapacitados Físicos de Carballiño e Comarca, créase en Febreiro do ano 2006, co fin de dar resposta á demanda do colectivo de persoas con discapacidade desta Comarca. O seu ámbito de actuación é comarcal, abarcando os concellos de Beariz, Boborás, O Carballiño, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea.

A quen vai dirixida:

A Finalidade da Asociación de Discapacitados Físicos de Carballliño e Comarca é mellora-la calidade de vida e logra-la plena integración das persoas con discapacidade, tanto no ámbito social como laboral. A súa misión consiste en promove-lo cambio social e busca-los medios axeitados para evita-la marxinación social, fomenta-la sensibilización social e mellora-la calidade de vida bio-psico-social dos seus socios e das persoas con discapacidade en xeral.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado