COORDINADORA GALEGA DE ONG PARA O DESENVOLVEMENTO

Representante legal: Alejandro Quiñoá Casteleiro
C.I.F: G15369002
Coordinador técnico: