COORDINADORA GALEGA DE ONG PARA O DESENVOLVEMENTO

Representante legal: MARIA PAZ GUITIERREZ
C.I.F: G15369002
Coordinador técnico: