FEAFES GALICIA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL DE GALICIA

Representante legal: JOSE RAMON GIRON GARCIA
C.I.F: G15545353
Coordinador técnico: Antonio Hernández Fernández