ASOCIACIÓN EQUUS ZEBRA

Representante legal: VICTORIEN MBOUDOU OMGBA
C.I.F: G15790876
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ANTONIO PEDREIRA RÍOS, 24
15010 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 881 898 930 Móbil:
Fax: 881 898 931
Email: info@equuszebra.es
Nº de voluntarios: 47

INFORMACIÓN

Quen somos:

Equus Zebra é una ONGD sin ánimo de lucro, aconfesional e apartidista, creada en Galicia no ano 2000.

A quen vai dirixida:

Traballamos pola integración das persoas inmigradas e das persoas en especial desventaxa social a través de accións de sensibilización, acollida, formación, orientación laboral, asesoramento xurídico e atención psicolóxica. Ademais, contribuimos o desenvolvemento económico e social de diferentes países empobrecidos mediante proxectos de cooperación internacional.

Quen pode colaborar:

Toda persoa comprometida cos valores sociais, de solidariedade e humanitarios e sensibilizada co fenómeno da inmigración e a exclusión social.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa