CONCELLO DE VAL DO DUBRA

Representante legal: DIEGO LUIS DIAZ MENDEZ
C.I.F: P1508900F
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ARCAI Nº41B
15873 - VAL DO DUBRA - A CORUÑA
Teléfono: 981889000 Móbil:
Fax: 981889100
Email: correo@valdodubra.gal
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: