ASOCIACIÓN GALICIA ACOLLE

Representante legal: ANTONIO CEPEDA FANDIÑO
C.I.F: G15885981
Coordinador técnico: JAVIER HERMIDA PORTO

CONTACTO

Enderezo:
RUA SAN ROQUE, 6 BIS 1º
15704 - SANTIAGO - A CORUÑA
Teléfono: 981 574 659 Móbil:
Fax: 981 574 659
Email: galiciaacolle@gmail.com
Nº de voluntarios: 19

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado