ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MADEIRA DAS SOMOZAS, PROMASO

Representante legal: MANUEL GRAIÑO BERMUDEZ
C.I.F: G70067707
Coordinador técnico: