RADIO ECCA FUNDACION CANARIA

Representante legal: José María Segura Salvador
C.I.F: G35103431
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Velázquez Moreno 9 - 1º
36201 - Vigo - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 227 315 Móbil: 645 910 218
Fax: 986 226 233
Email: vigo@radioecca.org
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos una fundación de ámbito estatal, que leva mais de 40 anos en Galicia loitando pola educación de todos e todas.

A quen vai dirixida:

Adultos con necesidades formativas

Quen pode colaborar:

Profesionais, profesores, persoas activas de modo puntual que colaboren na difusión da tarefa...

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado