FUNDACIÓN HOSPITAL ASILO DE VILALBA

Representante legal: JOSÉ APENELA RODRÍGUEZ
C.I.F: G27472927
Coordinador técnico: ROCÍO MARTÍNEZ LÓPEZ

CONTACTO

Enderezo:
AVDA. PLACIDO PEÑA, 86
27800 - VILALBA - LUGO
Teléfono: 982 510 006 Móbil:
Fax: 982 523 031
Email: residencia@fhav.org
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior