ASOCIACIÓN PETÓN DO LOBO

Representante legal: ISMAEL ANTONIO LÓPEZ PÉREZ
C.I.F: G15777238
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
A RECTORAL 8, CORCOESTO
15149 - CABANA DE BERGANTIÑOS - A CORUÑA
Teléfono: Móbil: 689532863
Fax:
Email: asociacionpetondolobo@hotmail.com
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos: Asociación sen ánimo de lucro, de marcado carácter ambiental e cultural.
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado