ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS

Representante legal: JOSE ANTONIO SANTISO MIRAMONTES
C.I.F: G70180807
Coordinador técnico: JORGE BLANCO BALLON