ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DO CONDADO E PARADANTA, ADAPTA

Representante legal: MONTSERRAT CUEVAS GANDARA
C.I.F: G36453728
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Centro Asprodico(baixo), barrio de Canedo s/n. apartado de correos nº 48.
36860 - PONTEAREAS - PONTEVEDRA
Teléfono: 662947289 Móbil:
Fax:
Email: adaptaponteareas@gmail.com
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:

Adapta é unha asociacion sen animo de lucro, que se fundou co obxetivo de asesorar, informar e xestionar, o colectivo de persoas con discapacidade, para promover e coordinar a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade, de cara a súa plena integracion.

A quen vai dirixida:

O traballo que dende Adapta se realiza, vai dirixido fundamentalmente as persoas con discapacidade dos concellos que forman a comarca do Condado e Paradanta, pero tamén poden participar todas aquelas persoas que estean interesadas nas actividades que dende esta entidade se realizan.

Quen pode colaborar:

Nos estatutos de Adapta reflexase a figura do socio colaborador, que serán todas aquelas persoas físicas ou xurídicas que desexen colaborar de maneira desinteresada, mediante a súa participación ou mediante achegas económicas. Dende Adapta estamos sempre abertos a aquelas persoas ou iniciativas que desexen colaborar coa nosa entidade.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado