FUNDACION CULTURAL DE A ESTRADA

Representante legal: JOSE CARLOS LOPEZ CAMPOS
C.I.F: G36216406
Coordinador técnico: CARLOS ANDUJAR MATO

CONTACTO

Enderezo:
AVDA. BENITO VIGO, 104
36680 - A ESTRADA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 570 997 Móbil:
Fax: 986 570 997
Email: marga@aestrada.com
Nº de voluntarios: 9

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: