ASOCIACIÓN PRO SAUDE MENTAL A CREBA

Representante legal: XESE RAMON GIRON GARCIA
C.I.F: G15476310
Coordinador técnico: AMALIA GOMEZ GARCIA

CONTACTO

Enderezo:
POLIGONO DE AUGALEVADA, 19
15210 - NOIA - A CORUÑA
Teléfono: 981824921 Móbil:
Fax: 981824921
Email: acreba@terra.es
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado