ASOCIACIÓN DE SORDOS DE PONTEVEDRA RÍO LÉREZ

Representante legal: HECTOR HEINZEN BASTIAN
C.I.F: G36207967
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
C/ Michelena, nº 40-2 Planta
36002 - PONTEVEDRA - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil: 618515456
Fax: 986855664
Email: cvoluntariado.sordospontevedra@gmail.com
Nº de voluntarios: 40

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación de Xordos de Pontevedra ?Río Lérez?, en adelante ASPRL, é unha entidad sin ánimo de lucro, independente de partidos políticos, confesións relixiosas u organizacións sindicais.

A quen vai dirixida:

Personas con Discapacidade Auditiva da Provincia de Pontevedra (tanto afiliadas, coma non afiliadas) e da Comunidade xorda en xeral.

Quen pode colaborar:

Todas as personas que o desexen.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado