ASOCIACIÓN DE VECINOS NOVO VIGO

Representante legal: ANA MARÍA MARTÍNEZ BARREIRO
C.I.F: G27771195
Coordinador técnico: ANA MARÍA MARTÍNEZ BARREIRO