CLUB MARISTAS LA CORUÑA

Representante legal: Mª JESUS SANJURJO FRAGA
C.I.F: G15436678
Coordinador técnico: SUSANA LOUSAME CARRO

CONTACTO

Enderezo:
ELVIÑA, 149
15009 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: Móbil:
Fax: 981 282 443
Email: clubmaristascoruna@hotmail.com
Nº de voluntarios: 26

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes