COMUNIDADE DE MONTES DE TEIS

Representante legal: EDUARDO GARCÍA CRESPO
C.I.F: V36841047
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
R/ PARDELA 70
36216 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986453500 Móbil: 606548308
Fax: 986453500
Email: cmontesteis@gmail.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos: Unha comunidade de montes que ten como obxetivos recuperar a biodiversidade do monte galego, facelo didáctico e sotible....
A quen vai dirixida: A PERSONAS QUE TEÑAN INQUIETUDES NO ÁMBITO DA RECUPERACIÓN AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DA BIODIVERSIDADE , ETNOGRÁFICA E CULTURAL DE GALICIA
Quen pode colaborar: PERSOAS MAIORES DE IDADE
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado