ASOCIACIÓN REDMADRE CORUÑA

Representante legal: SUSANA LOZANO GARCIA
C.I.F: G70180229
Coordinador técnico: ANA LUISA GARCIA CASTRO

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ANTONIO RÍOS 80 - BIS LOCAL 3
15009 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 904 080 Móbil:
Fax: 981 904 080
Email: coruna@redmadre.es
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:

RedMadre Coruña É unha asociación que traballa polo dereito da muller en situación de dificultade social á maternidade, contribuindo a xerar cambios que propicien un entorno familiar de seguridade e afecto. Visión: RedMadre Coruña quere ofrecer servizos de calidade para mulleres en situación de dificultade social debido o seu embarazo o maternidade, e promove seus dereitos innovando sobre a sua atención e favorecendo a participación de outras persoas e entidades para garantir seu benestar social e familiar.

A quen vai dirixida:

Mulleres xestantes e lactantes, con fillas/os menores de 3 anos, en posible situación de risco social (falta de recursos económicos, perda recente de emprego, falta de apoio familiar, minoría de idade e emancipación precoz, etc) e que viven na provincia da Coruña.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado