CONCELLO DE BOIMORTO

Representante legal: JOSE IGNACIO PORTOS VAZQUEZ
C.I.F: P1501000B
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA VILANOVA 1
15817 - BOIMORTO - A CORUÑA
Teléfono: 981516020 Móbil:
Fax: 981516045
Email: correo@boimorto.es
Nº de voluntarios: 7

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: