ENTIDAD INTEGRAL DE ACCION Y AYUDA SOCIAL, EIA

Representante legal: JOSE CARLOS PIÑEIRO GONZALEZ
C.I.F: G36981025
Coordinador técnico: Mª CARMEN CORES

CONTACTO

Enderezo:
AVDA GREGORIO ESPINO, 52 ENTCH
36205 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986266151 Móbil: 690672222
Fax: 986267911
Email: formacion@asesoriaeia.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia