FEDERACION SCOUTS DE GALICIA

Representante legal: ADRIÁN DOCAMPO MARZOA
C.I.F: R1500317A
Coordinador técnico: RUTH GONZÁLEZ PAIS

CONTACTO

Enderezo:
Lg. de Xulacasa S/N - Parroquia de Figueiras
15898 - Santiago de Compostela - A CORUÑA
Teléfono: 981526777 Móbil: 678797685
Fax:
Email: scoutsgalicia@scoutsgalicia.org
Nº de voluntarios: 100

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico