CONCELLO DE COVELO

Representante legal: JOSE COSTA DIAZ
C.I.F: P3601300A
Coordinador técnico: María Posada Lorenzo

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA MESTRE CERVIÑO, 2
36872 - COVELO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986650027 Móbil:
Fax: 986650131
Email: servizossociais.covelo@gmail.com
Nº de voluntarios: 17

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado