ASOCIACIÓN RURAL TERRA E XENTE

Representante legal: ANTONIO RODRÍGUEZ CORBAL
C.I.F: G32484107
Coordinador técnico: