ASOCIACIÓN SEMILLA PARA EL CAMBIO

Representante legal: MARIA BODELON MACEIRAS
C.I.F: G70221320
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA JUAN FLÓREZ, 119-3º ESQDA
15005 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981252011 Móbil:
Fax:
Email: info@semillaparaelcambio.org
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: