ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO EMERXENCIAS ROIS

Representante legal: RAMON REY MIGUENS
C.I.F: G70321930
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
LUGAR DE PINELAS, 5 COSTA
15911 - ROIS - A CORUÑA
Teléfono: Móbil: 606005608
Fax:
Email: p.c.rois@hotmail.com
Nº de voluntarios: 11

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa