CONCELLO DE MEIS

Representante legal: MARTA GIRÁLDEZ BARRAL
C.I.F: P3602800I
Coordinador técnico: ANGELES FUENTES MAQUIEIRA

CONTACTO

Enderezo:
AVDA. CAMBADOS, 67 - O MOSTEIRO
36637 - MEIS - PONTEVEDRA
Teléfono: 986712001 Móbil: 615299794
Fax: 986715300
Email: omix@meis.gal
Nº de voluntarios: 4

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado