ASOCIACIÓN DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA, ACADAR

Representante legal: MONICA ALVAREZ SAN PRIMITIVO
C.I.F: G70223417
Coordinador técnico: