CONCELLO DE VILASANTAR

Representante legal: FERMAMDO PEREZ FERNANDEZ
C.I.F: P1509100B
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA RU, S/N
15807 - VILASANTAR - A CORUÑA
Teléfono: 981 778169 Móbil:
Fax: 981778166
Email: correo@vilasantar.com
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quen somos:

Unha entidade local, que fai diversas actividades tanto culturais como deportivas, como ambientais e sociais, e en momentos determinados acollemos a axuda de voluntarios.

A quen vai dirixida:

A todos os anotados como voluntarios e que estean interesados nas actividades que se propoñan no momento.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Responsabilidade social corporativa