CONCELLO DE MESÍA

Representante legal: MARIANO IGLESIAS CASTRO
C.I.F: P1504800B
Coordinador técnico: