ASOCIACIÓN CULTURAL E XUVENIL A EIRA

Representante legal: BEGOÑA PIÑEIRO BUSTO
C.I.F: G36598720
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:

36645 - VALGA - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: asociacionaeira@yahoo.es
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes