AVPC DE BERGONDO, AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Representante legal: MANUEL SANCHEZ FRANCO
C.I.F: G15556566
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
POLIGONO DE BERGONDO, PARQUE DE GUISAMO S/N
15164 - BERGONDO - A CORUÑA
Teléfono: Móbil:
Fax: 981794214
Email: proteccioncivilbergondo@gmail.com
Nº de voluntarios: 32

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: