CONCELLO DA LARACHA

Representante legal: José Manuel López Varela
C.I.F: P1504200E
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Praza do Concello, s/n
15145 - A LARACHA - A CORUÑA
Teléfono: 981605001 Móbil:
Fax: 981606331
Email: alcaldia.laracha@fegamp.gal
Nº de voluntarios: 22

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: