ASOCIACIÓN XARUMA

Representante legal: IGNACIO VALVERDE VIQUEIRA
C.I.F: G27746486
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Apdo. de correos 3232
36206 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986127949 Móbil: 698142158
Fax:
Email: xarumaorg@gmail.com
Nº de voluntarios: 35

INFORMACIÓN

Quen somos:

Xaruma é unha asociación sen ánimo de lucro que persegue a integración na comunidade de persoas con discapacidade promovendo ao mesmo tempo a participación cidadá e unha formación profesional que sensibilice para o encontro social. Unha das nosas misións é formar profesionais no ámbito do lecer para intervir nas necesidades da sociedade.

A quen vai dirixida:

Os nosos principais colectivos de intervención son persoas con discapacidade, específicamente, enfermidade mental; menores en risco de exclusión social e xuventude.

Quen pode colaborar:

Nesta entidade ten cabida toda persoa maior de idade que teña ganas de vivir unha experiencia diferente e queira colaborar cos colectivos cos que participamos.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado