ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E USUARIOS DO CENTRO RESIDENCIAL DE BOIMORTO

Representante legal: MERCEDES SEOANE BRAVO
C.I.F: G70387717
Coordinador técnico: