ASPANEPS, ASOCIACIÓN DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICOSOCIAIS

Representante legal: Mª del Mar Romeu Cal
C.I.F: G15036064
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA VISTA ALEGRE, Nº 6 BAIXO
15401 - FERROL - A CORUÑA
Teléfono: 981300370 Móbil:
Fax:
Email: aspaneps@mundo-r.com
Nº de voluntarios: 7

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia